Lite bilder från förändringen av allén mellan GV9 och röda bodarna