Motioner till årsstämman

Ordinarie föreningsstämma för 2020 kommer att äga rum under maj månad.

För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämman ska kunna anges i kallelsen till denna, skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före utgången av mars månad. Ärendet lämnas i föreningens brevlåda i porten på Gamla vägen 9.