Renovering av trapphusen i föreningen

Styrelse har på sitt styrelsemöte den 23 oktober 2023 fattat beslut om en viss renovering av våra trapphus. Renoveringen omfattar följande:

Rengöring av stengolv och mur entréplan
Inläggning av ny grå linoleummatta ovanpå existerande på samtliga våningsplan och i föreningslokalen
Ommålning av röda ståldörrar i samma färg som tidigare på samtliga plan
Ommålning av väggar på entréplan
Lackning av ekmöbel på entréplan GV9

Arbetet påbörjas med inläggning av matta på Gamla vägen 9 måndagen den 13 november. Därefter följer arbetet men stengolvet och målning. Den totala arbetstiden beräknas till ca fyra veckor.

På Gamla vägen 7 beräknas arbetet påbörjas den 27 november. För övrigt gäller detsamma som för GV9.

Styrelsen har ännu inte bestämt när arbetet på GV5 ska genomföras.

Frågor? Skicka ett mail till info@brfgamlav.se.