Renovering, om- och tillbyggnad av lägenhet

Information om vad som gäller beträffande renovering, om- och tillbyggnad av din bostadsrätt finns på För medlemmar under Bra att veta.