Rökning i våra fastigheter

Med anledning av en inkommen motion till årsstämman vill styrelsen uppmärksamma alla på de problem som drabbar icke-rökare vid rökning på balkonger. Styrelsen uppmanar alla att ta hänsyn till varandra vid rökning och råder våra medlemmar att tala med sina grannar när problem uppstår.

Det är inte tillåtet att röka i allmänna utrymmen i våra fastigheter såsom; entréer, trapphus, loftgångar, förrådsutrymmen, tvättstugor, föreningslokal och andra utrymmen som vi disponerar gemensamt.