Sandning och skottning

I dessa tider då temperaturen pendlar fram och tillbaka runt 0 grader blir det lätt halt utanför våra portar. Det skulle vara fint om vi gemensamt kan hjälpas åt att sanda om så behövs liksom att vid behov ta ett par tag med snöskoveln som finns i respektive soprum.

Maskinen som används för plogning av våra gångvägar når inte alltid fram till portarna och ibland kan det vara svårt för entreprenören att hinna med den sandning och plogning som behövs.