Trädgårdspolicy

Nu finns en policy framtagen för vår trädgård. Du hittar den som ett eget dokument under "För medlemmar - Bra att veta - Trädgård".