Styrelsen sköter den löpande förvaltningen av föreningen. Styrelsen fattar alla beslut som inte behöver tas på en stämma. Nedan hittar du namn och ansvarsområden för Brf Gamla vägens styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

För att komma i kontakt med styrelsen, var god skicka epost till info@brfgamlav.se

Scrolla i sidled för att se allt innehåll

Ordförande - Ulf Fältén

Sekreterare - Ingela Månson

Kassör - Magdalena Svensson

Teknisk förvaltning, Hyresärenden; Avtal, Myndighetskontakter, Samfälligheten

Ansvarsområde: Namnskyltar, Fritidslokal, Gästrum, Hemsidan

Ekonomisk förvaltning, Uthyrning av förråd

Scrolla i sidled för att se allt innehåll

Ledamot - Thomas Eriksson

Ledamot - Maria Garcia

Suppleant - Kjell Billström

Ansvarsområde: Parkering, Passagesystem, Teknisk förvaltning

Ansvarsområde: Soprum, Grovsoprum, Städning, Gym, Bastu

Ansvarsområde: Trädgård, Lekplatser, Fotbollsplan

Scrolla i sidled för att se allt innehåll

Suppleant - Mattias Joëlson

Suppleant - Kerstin Månsson

Projekt

Tvättstugor