Styrelsen sköter den löpande förvaltningen av föreningen. Styrelsen fattar alla beslut som inte behöver tas på en stämma. Nedan hittar du kontaktuppgifter till Brf Gamla vägens styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.