Styrelsen sköter den löpande förvaltningen av föreningen. Styrelsen fattar alla beslut som inte behöver tas på en stämma. Nedan hittar du namn och ansvarsområden för Brf Gamla vägens styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

För att komma i kontakt med styrelsen, var god skicka epost till info@brfgamlav.se

Scrolla i sidled för att se allt innehåll

Ordförande - Ulf Fältén

Sekreterare - Ingela Månson

Kassör - Magdalena Svensson

Ansvarsområde: Hyresärenden, Fastighetsägarföreningen, Teknisk förvaltning, Avtal, Myndighetskontakter

Ansvarsområde: Namnskyltar, Fritidslokal, Gästrum, Hemsidan

Ansvarsområde: Ekonomisk förvaltning, Hyreslokaler

Scrolla i sidled för att se allt innehåll

Ledamot - Thomas Eriksson

Ledamot - Maria Garcia

Ledamot - Andreas Corneliusson

Ansvarsområde: Parkering, Passagesystem, Teknisk förvaltning

Ansvarsområde: Soprum, Grovsoprum, Städning

Ansvarsområde: Samfälligheten, Gym, Bastu, Reserv för ekonomisk förvaltning

Scrolla i sidled för att se allt innehåll

Suppleant - Kjell Billström

Suppleant - Mattias Joëlson

Ansvarsområde: Trädgård, Lekplatser, Fotbollsplan, Tvättstugor

Projekt