Styrelsen sköter den löpande förvaltningen av föreningen. Styrelsen fattar alla beslut som inte behöver tas på en stämma. Nedan hittar du kontaktuppgifter till Brf Gamla vägens styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Scrolla i sidled för att se allt innehåll

Ordförande - Ulf Fältén

Sekreterare - Ingela Månson

Kassör - Magdalena Svensson

Gamla vägen 9 - 701

Gamla Vägen 9 - 702

Gamla vägen 9 - 502

Telefon: 070-511 88 06

Telefon: 070-695 35 15

Telefon: 070-438 57 93

Email: ulf.falten@gmail.com

Email: ingela.manson@gamlav.se

Email: magdalena.svensson10@gmail.com

Ansvarsområde: Hyresärenden, Fastighetsägarföreningen, Teknisk förvaltning, Avtal, Myndighetskontakter

Ansvarsområde: Namnskyltar, Fritidslokal, Gästrum, Hemsidan

Ansvarsområde: Ekonomisk förvaltning, Hyreslokaler

Scrolla i sidled för att se allt innehåll

Ledamot - Thomas Eriksson

Ledamot - Maria Garcia

Ledamot - Andreas Corneliusson

Gamla Vägen 5 - 203

Gamla Vägen 9 - 104

Gamla vägen 9 - 303

072-333 85 95

070-744 24 38

070-168 19 70

thomas@gamlav.se

andreascorneliusson@hotmail.com

mjgarciaesko@gmail.com

Ansvarsområde: Parkering, Passagesystem, Teknisk förvaltning

Ansvarsområde: Soprum, Grovsoprum, Städning

Ansvarsområde: Samfälligheten, Gym, Bastu, Reserv för ekonomisk förvaltning

Scrolla i sidled för att se allt innehåll

Suppleant - Kjell Billström

Suppleant - Mattias Joëlson

Gamla vägen 7 - 501

Gamla vägen 5 - 402

08-519 551 28

070-710 62 94

kjell.billström@nrm.se

mattias.joelson@gmail.com

Ansvarsområde: Trädgård, Lekplatser, Fotbollsplan, Tvättstugor

Projekt