Vad ingår i avgiften:

  • Uppvärmning
  • Varmt och kallt vatten
  • Kabel TV (Telenor, grundutbud)
  • Bredband (Ownit)
  • Brandvarnare - den boende ansvarar för att brandvarnaren är funktionsduglig, vid batteribyte bistår vår tekniska förvaltare.
  • Miljö - soprum med kärl för matavfall och övrigt hushållsavfall finns i respektive fastighet. Vidare finns grovsoprum i en av fastigheterna och där finns det också kärl för insamling av elskrot samt lampor och batterier. Miljöstation för pappers-, plast- och metallförpackningar finns vid Ica i området. Dessutom finns det kärl för tidningar på fastighetens mark.
  • Ett källarförråd ingår per lägenhet

Hushållsel ingår EJ i avgiften - varje lägenhet väljer sin egen el-leverantör. Vattenfall är idag elnätsleverantör i området.