Vad ingår i avgiften:

  • Uppvärmning
  • Varmt och kallt vatten
  • Kabel TV (Telenor, grundutbud)
  • Bredband (Ownit)
  • Brandvarnare - den boende ansvarar för att brandvarnaren är funktionsduglig, vid batteribyte bistår vår tekniska förvaltare.
  • Miljö - kärl finns för sorterade sopor (matavfall, övrigt hushållsavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar). Dessutom finns kärl för insamling av lampor och batterier, tidningar.
  • Ett källarförråd ingår per lägenhet

Hushållsel ingår EJ i avgiften - varje lägenhet väljer sin egen el-leverantör. Vattenfall är idag elnätsleverantör i området.