Till Brf Gamla vägen hör 150 parkeringsplatser som hyrs ut till medlemmar och andra intresserade. Flertalet av dessa platser är placerade i det parkeringsgarage som ligger på baksidan av fastigheterna, dessutom finns några parkeringsrutor vid infarten till en av fastigheterna. Medlemmar har företräde när köer till platserna uppstår.

För dig som är intresserad av att hyra p-plats finns mer information under respektive flik "medlem" och "icke medlem".