Ansvarsfördelning styrelsen

Styrelsen sköter den löpande förvaltningen av föreningen. Styrelsen fattar alla beslut som inte behöver tas på en stämma. Nedan hittar du kontaktuppgifter till Brf Gamla vägens styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Scrolla i sidled för att se allt innehåll

Ordförande - Ulf Fältén

Sekreterare - Ingela Månson

Kassör - Magdalena Svensson

Gamla vägen 9 - 701

Gamla Vägen 9 - 702

Gamla vägen 9 - 502

Telefon: 070-511 88 06

Telefon: 070-695 35 15

Telefon: 070-438 57 93

Email: ulf.falten@gmail.com

Email: ingela.manson@gamlav.se

Email: magdalena.svensson10@gmail.com

Ansvarsområde: Hyresärenden, Fastighetsägarföreningen, Teknisk förvaltning, Avtal, Myndighetskontakter

Ansvarsområde: Namnskyltar, Fritidslokal, Gästrum, Hemsidan

Ansvarsområde: Ekonomisk förvaltning, Hyreslokaler

Scrolla i sidled för att se allt innehåll

Ledamot - Thomas Eriksson

Ledamot - Maria Garcia

Ledamot - Andreas Corneliusson

Gamla Vägen 5 - 203

Gamla Vägen 9 - 104

Gamla vägen 9 - 303

072-333 85 95

070-744 24 38

070-168 19 70

thomas@gamlav.se

mjgarciaesko@gmail.com

andreascorneliusson@hotmail.com

Ansvarsområde: Parkering, Passagesystem, Teknisk förvaltning

Ansvarsområde: Soprum, Grovsoprum, Städning

Ansvarsområde: Samfälligheten, Gym, Bastu, Reserv för ekonomisk förvaltning

Scrolla i sidled för att se allt innehåll

Suppleant - Kjell Billström

Suppleant - Mattias Joëlson

Gamla vägen 7 - 501

Gamla vägen 5 - 402

08-519 551 28

070-710 62 94

kjell.billstrom@nrm.se

mattias.joelson@gmail.com

Ansvarsområde: Trädgård, Lekplatser, Fotbollsplan, Tvättstugor

Projekt