Föreningen bildades 1999 och köpte 2001 fastigheterna Rågen 11 och 12 som ligger på adresserna Gamla vägen 5, 7 och 9. Föreningen består av totalt 76 lägenheter, varav 2 lägenheter är upplåtna med hyresrätt. Marken är friköpt och föreningen är en äkta bostadsrättsförening. Mälardalens Bostadsrättsförvaltning ombesörjer den ekonomiska förvaltningen.

Föreningen har mycket god ekonomi och har under senare år (uppd. 2020) sänkt avgiften i tre omgångar med totalt 15 % och dessutom låtit medlemmarna få tillgång till TV- och bredbandsutbudet inom befintlig avgift. Inga planerade avgiftsförändringar.

Svar på många frågor finns i våra stadgar under rubriken "Om föreningen".