Kontroll av ballofixer och termostater

Styrelsen påminner om att ballofixer och termostater behöver motioneras och kontrolleras regelbundet.